Cookie Policy

Tyto internetové stránky jsou provozovány společností Intersport Austria GmbH (FN 101648h), dále jen jako „my“, „námi“ a „Intersport“, se sídlem v 4600 Wels, Flugplatzstraße 10. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je námi jako správcem podle čl. 4 odst. 7 EU GDPR popisováno, jaké cookies při Vaší návštěvě na našich internetových stránkách shromažďujeme a za jakým účelem je zpracováváme, pokud jste k tomu udělili Váš souhlas podle §96 odst. 3 zákona o telekomunikacích.

Níže Vás informujeme detailně o rozsahu a účelu používání cookies. Přečtěte si, prosím, pozorně jak tyto zásady používání soborů cookies, tak také naše prohlášení o ochraně osobních údajů předtím, než budete dále používat naše internetové stránky a než popř. poskytnete Váš souhlas se zpracováním údajů nebo s používáním cookies. 

Přečtěte si, prosím, v každém případě část Prohlášení o ochraně osobních údajů, v které popisujeme Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich údajů!

1. Používání cookies – druhy cookies

a. V případě pouhého informativního využívání našich internetových stránek, tzn., když nevyužíváte žádné naše služby nebo když nám neposkytujete informace jinou cestou, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které poskytuje Váš prohlížeč našemu serveru.  Pokud tedy chcete navštívit naše internetové stránky, pak shromažďujeme níže uvedené údaje, které jsou pro nás zapotřebí z technického hlediska, abychom Vám mohli zobrazit naše internetové stránky a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f EU GDPR:

 • IP adresa
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl časového pásma oproti Greenwichskému hlavnímu času (GMT)
 • Obsah požadavku
 • Status přístupu / stavový kód http
 • Příslušné přenášené množství dat
 • Internetová stránka, z které přichází požadavek
 • Použitý prohlížeč
 • Operační systém a jeho plocha
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

Příslušné používané cookie zní:

 • PHPSESSID

b. Kromě výše uvedených údajů jsou při Vašem využívání našich internetových stránek na Vašem počítači ukládány také cookies; přitom se jedná o malé textové soubory, které jsou na Vašem pevném disku ukládány s přiřazením k Vámi používanému prohlížeči a s jejichž pomocí jsou místu, které umisťuje cookie (v tomto případě námi), poskytovány určité informace. Tyto cookies potřebujeme jednak pro to, abychom Vás jako uživatele internetových stránek mohli identifikovat a jednak pro to, abychom mohli srozumitelně realizovat rezervace učiněné Vámi v rámci využívání našich služeb prostřednictvím nákupního košíku.

Zásadně lze rozlišovat mezi First Party Cookies, Third Party Cookies a Third Party Requests.

 • First Party Cookies

First Party Cookies jsou námi, popř. našimi internetovými stránkami samotnými ukládány ve Vašem prohlížeči, abychom Vám mohli poskytnout nejlepší možný uživatelský zážitek. Přitom se jedná zejména o funkční cookies, jako např. naše cookies, do nichž se ukládá obsah nákupního košíku.

 • Third Party Cookies

Third Party Cookies jsou ve vašem prohlížeči ukládány třetími poskytovateli. Přitom se většinou jedná o nástroje trackingu nebo marketingu, které jednak vyhodnocují Vaše uživatelské chování a jednak poskytují třetímu poskytovateli možnost rozpoznat Vás také na jiných navštívených internetových stránkách. Retarget marketing spočívá ve funkci těchto cookies.

 • Third Party Requests

Third Party Request jsou všechny žádosti, které podáváte jako uživatel stránek prostřednictvích našich stránek třetím osobám – například pokud zacházíte s pluginy sociálních sítí nebo využíváte nabídku poskytovatele plateb. V tomto případě nejsou sice ve Vašem prohlížeči ukládány žádné cookies, nelze však vyloučit, že díky interakci budou tomuto třetímu poskytovateli odeslány osobní údaje. Z tohoto důvodu Vás také v našem prohlášení o ochraně osobních údajů informujeme podrobně o námi používaných nástrojích & aplikacích.

c. Naše internetové stránky využívají následující druhy cookies, jejichž rozsah a funkci popisujeme níže:  

 • Dočasné cookies

Dočasné cookies jsou automaticky vymazány, když uzavřete Váš prohlížeč. Mezi ně patří zejména session cookies, tyto ukládají takzvaný session ID, s jehož pomocí lze přiřadit různé žádosti Vašeho prohlížeče ke společným akcím. Tím může být Váš prohlížeč opět rozpoznán, když se vrátíte na naše internetové stránky. Tyto session cookies se vymažou, když se odhlásíte nebo když uzavřete Váš prohlížeč.

 • Trvalé cookies

Trvalé cookies jsou automatizovaně vymazány po určité zadané době, která se může v závislosti na cookie lišit. Tyto cookies však můžete ve Vašem nastavení prohlížeče kdykoliv sami vymazat.

d. Dále máte možnost změnit Vaše nastavení prohlížeče tak, že například zamítnete přijetí Third Party Cookies nebo všech cookies. V tomto případě Vás však musíme upozornit na to, že příp. nebudete moct využívat již všechny funkce našich internetových stránek.

e. Cookies používáme také pro to, abychom Vás mohli identifikovat při následných návštěvách, pokud máte u nás svůj účet – v opačném případě se musíte při každé návštěvě nově přihlásit.

2. Využívání Google – nástroje

Na našich internetových stránkách využíváme různé nástroje pro analýzu webu a marketingové nástroje od společnosti Google. Za tímto účelem ukládáme následující cookies a pixely:

 • _gat (doba uchování údajů 1 minuta)
 • _ga (doba uchování údajů 2 roky)
 • _gid (doba uchování údajů 24 hodin)

Instalaci cookies od Google můžete zabránit různými způsoby, zejména také prostřednictvím příslušného zamítnutí služeb při návštěvě našich internetových stránek nebo prostřednictvím odpovídajícího softwarového nastavení Vašeho prohlížeče. Detaily individuálního zamítnutí naleznete v popisu příslušného nástroje. Poukazujeme na to, že v tomto případě nebudete moct využívat všechny funkce našich internetových stránek v plném rozsahu.

Na základě níže popsaných a námi využívaných nástrojů pro analýzu webu a marketingových nástrojů vytváří Váš prohlížeč automaticky přímé propojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah informací poskytnutých v tomto rámci a na další používání údajů ze strany Google. Nám známý rozsah a účely zpracování jsou níže popsány u příslušných nástrojů. Pokud jste registrováni u nějaké služby Google, pak může Google přiřadit návštěvu k Vašemu účtu – avšak i v případě, že nejste registrováni u Google nebo že jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel získá a uloží Vaši IP adresu.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o jejich zpracování ze strany Google, jakož i další informace o Vašich souvisejících právech a možnostech nastavení získáte na adrese: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA, přičemž se společnost Google podřídila používání Privacy-Shields (tzv. štít soukromí). Podrobnější informace naleznete na:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.networkadvertising.org

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

a. Na našich internetových stránkách používáme nástroj pro analýzu webu a marketingový nástroj Google Analytics. Google Analytics je služba pro analýzu webu od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Přitom používané cookies získávají informace o Vašem využívání těchto internetových stránek a zpravidla jsou přenášeny na server Google, kde jsou ukládány.

Z našeho pověření používá Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho využívání našich internetových stránek, vytváření zpráv o aktivitách na internetových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním internetu vůči provozovateli internetových stránek. Pokud byste se chtěli informovat o dalších informacích týkajících se druhu, rozsahu a účelu údajů shromažďovaných společností Google, pak Vám doporučujeme přečíst si její ustanovení o ochraně údajů.  

b.  Používáme také nabídku od Google Adwords, abychom pomocí reklamy na externích internetových stránkách upozornili na naše atraktivní nabídky a produkty. Pomocí tohoto nástroje můžeme také přesně zjistit, jaký je vztah mezi jednotlivými reklamními akcemi s ohledem na konkrétní kampaně. Tím sledujeme zájem zobrazit Vám reklamu přizpůsobenou Vašim zájmům a dosáhnout tak v tomto rámci férový výpočet nákladů na reklamu.

Reklama, která je Vám zobrazována, je ze strany Google poskytována prostřednictvím tzv. „Ad serverů“. Za tímto účelem používáme Ad Server cookies, díky nimž mohou být měřeny určité parametry, jako např. zobrazování reklamy nebo počty kliknutí ze strany uživatelů, abychom zjistili úspěšnost reklamních kampaní. To funguje tak, že se v případech, kdy se prostřednictvím reklamy Google dostanete na naše internetové stránky, uloží cookie prostřednictvím Google Adwords ve Vašem prohlížeči, která zpravidla pozbude platnost po 30 dnech. Tato cookie není určena k tomu, aby Vás osobně identifikovala, ale aby pro účely analýzy ukládala unique cookie ID, počet Ad impressions na jedno umístění, poslední impression (relevantní pro Post-View Conversions) a Opt-out informace.

My sami neshromažďujeme a nezpracováváme v rámci používání Google Adwords žádné osobní údaje, od Google získáváme pouze statistické vyhodnocení, na jehož základě můžeme určit, jaké naše reklamní kampaně jsou obzvláště efektivní.

Účast na tomto trackingu můžete kromě již popsaných opatření odmítnout také tím, že deaktivujete cookies pro Conversion tracking, a to nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby byly cookies z domény „www.googleadservices.com“ zablokovány, nebo trvalou deaktivací ve Vašich prohlížečích Firefox, Internetexplorer nebo Google Chrome pomocí odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin.

c. Kromě toho používáme aplikaci Google Remarketing, jedná o metodu, s jejíž pomocí bychom Vás chtěli oslovit také v případě, kdy opět opustíte naše internetové stránky. V tomto rámci Vám můžeme po Vaší návštěvě našich internetových stránek zobrazit naší reklamu při Vašem příštím použití internetu. To probíhá pomocí cookies uložených ve Vašem prohlížeči, jejichž prostřednictvím je ze strany Google evidováno a vyhodnocováno Vaše uživatelské chování při návštěvě různých internetových stránek. 

Tak může například Google zjistit Vaší předchozí návštěvu na našich internetových stránkách, podle společnosti Google však dochází při remarketingu k pseudonymizaci zpracovávaných osobních údajů.  

d. Tyto internetové stránky používají dále online marketingový nástroj DoubleClick by Google. DoubleClick používá cookies pro zobrazování reklamy relevantní pro uživatele, pro zkvalitňování zpráv o kampaních nebo pro zabránění skutečnosti, aby uživatel viděl stejnou reklamu opakovaně. Prostřednictvím cookie ID eviduje Google, jaká reklama a v jakých prohlížečích je zobrazována a tak může zabránit tomu, aby byla tato reklama zobrazována opakovaně. Kromě toho může nástroj DoubleClick evidovat pomocí cookie ID tzv. conversions, které souvisejí s reklamními informacemi. Například, když uživatel vidí DoubleClick reklamu a později pomocí stejného prohlížeče vyvolá internetové stránky zadavatele reklamy a nakoupí tam nějaké zboží. Podle společnosti Google neobsahují DoubleClick cookies žádné osobní údaje.

Účast na tomto trackingu můžete kromě již popsaných opatření odmítnout také tím, že deaktivujete cookies pro Conversion tracking, a to nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby byly cookies z domény „www.googleadservices.com“ zablokovány, nebo trvalou deaktivací ve Vašich prohlížečích Firefox, Internetexplorer nebo Google Chrome pomocí odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin

3. Právní základ pro používání cookies a zpracování osobních údajů

Veškeré cookies pro analýzu webu a marketingové cookies uvedené v těchto zásadách používání soborů cookies a v této souvislosti shromažďované údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f EU GDPR k marketingovým účelům (viz také bod odůvodnění 47 k EU GDPR). Před používáním cookies, jejichž prostřednictvím jsou shromažďovány osobní údaje, Vás však také navíc požádáme o Váš souhlas, aby byly splněny zákonné požadavky § 96 odst. 3 zákona o telekomunikacích. 

Jelikož máme oprávněný zájem na tom, abychom Vám mohli sdělit co nejlepší doporučení k produktům z našeho širokého sortimentu zboží, používáme disponibilní nástroje výše podrobně uvedených poskytovatelů. Samozřejmě činíme vhodná opatření, abychom chránili Vaše práva a svobody.

TOP – kola

Impact LTD

Impact LTD

27990,00 KčE-Pro MTB 3.9 SI

E-Pro MTB 3.9 SI

69999,00 KčAvenue

Avenue

12999,00 Kč